Your Welsh Labour Candidate for Carmarthen East and Dinefwr
Eich ymgeisydd Llafur Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

My name is David Llewelyn Darkin and I'm standing as your Welsh Labour Candidate for Carmarthen East and Dinefwr

I'm a Town Councillor in Llanelli. I'm a Labour Party activist, Architect, Business Owner and Landlord.

I live in Carmarthenshire with my wife Kim and I'm the son of a civil servant and an architect and was born and bred here in Carmarthenshire.

Please feel free to get in touch with me, I'm always happy to hear from you.

Fy enw i yw David Llewelyn Darkin a dwi'n sefyll fel eich Ymgeisydd Llafur Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Rwy'n Gynghorydd Tref yn Llanelli. Rwy'n ymgyrchydd Blaid Lafur, Pensaer, Perchennog Busnes ac Landlord.

Rwy'n byw yn Sir Gaerfyrddin gyda fy ngwraig Kim ac rwy'n fab i was sifil ac yn bensaer a chafodd fy eni a fagu yma yn Sir Gaerfyrddin.

Mae croeso i chi gysylltu â mi, rwyf yn falch o glywed oddi wrthych.

David Llewelyn Darkin Profile Photograph