CARTREF     |     AM DAVID     |     NEWYDDION     |     CYSYLLTU     |     PENSAER DARKIN     |     ENGLISH     |
Protest Dawel Tu Allan I Ysbyty'r Tywysog Philip
DYDD IAU 29 MAWRTH 2012
David Llewelyn Darkin a Fozia Akhtar yn siarad gyda Llanelli Nia Griffith AS yn y brotest tawel y tu allan i Ysbyty Tywysog Philip cyn cyfarfod yn gyhoeddus gan 
Hywel Dda
. Roedd David yn bresennol yn y cyfarfod gydag aelodau eraill o SOSPPAN (Save Our Services Prince Philip Action Network).

Llythyr i Llanelli Star
DYDD IAU 7 MAWRTH 2012
Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen yr erthygl.

Cyfarfod Cyhoeddus SOSPPAN
DYDD IAU 16 CHWEFROR 2012

Cafodd David ei gyfweld yn fyw ar S4C am SOSPPAN yn cyfarfod cyhoeddus. Fe wnaith tua 500 o bobl dangos i fyny ar gyfer y cyfarfod a chymaint oedd teimlad y cyhoedd roedd nifer o bobl yn anffodus yn methi mynd i mewn i'r ystafell. Yn y cyfarfod, cytunwyd yn unfrydol y byddai SOSPPAN yn danfon llythyr yn mynegi dim hyder yn Bwrth Iechyd Hywel Dda.

Gorymdaeth a Rali yn Erbyn Toriadu i'r Ysbyti
DYDD SADWRN 11 CHWEFROR 2012

Mae'r cyhoedd yn Llanelli yn dangos eu hofnau dros y sibrydion ynglŷn â symud gwasanaethau o Ysbyty Tywysog Philip. David ac eraill yn arwain criw o brotestwyr drwy Lanelli, yn cario arch i ddangos yr ofn gwirioneddol a deimlwyd gan y cyhoedd.


David yn Gofyn Cwestiynnau i Panel
DYDD IAU 15 RHAGFYR 2011

David ymddangos ar S4C Pawb a'i Farn a mynegodd bryderon ynghylch y gorwel newidiadau i'r ysbyty lleol.

Grŵp Gosod hyd at Ymladd Sglefrio Toriadau Parc
DYDD MERCHER 14 RHAGFYR 2011

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen yr erthygl.

Ffocws ar Trafferthion Wrin
DYDD MERCHER 19 HYDREF 2011

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen yr erthygl.

David yn tynnu sylw at fater ymddygiad gwrth-gymdeithasol yng Nghanol Tref Llanelli.

Trwyddedau Parcio Trigolion
DYDD MERCHER 3 AWST 2011

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen yr erthygl.

Aelod lleol Blaid Lafur David Darkin yn galw ar gyfer parcio trigolion taliadau trwydded yn Llanelli i gael ei dorri. Synnu i ddysgu bod Llanelli trigolion yn cael eu talu dros y groes ar gyfer parcio am £ 30, David amlygu bod yng Nghaerdydd, trwyddedau yn ddim ond £ 5 ac yn Abertawe maent yn rhad ac am ddim.